Το Γραφείο

Το γραφείο, προσφέρει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα του Δικαίου, σε όλες τις βαθμίδες της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Παρέχουμε αξιόπιστες νομικές υπηρεσίες και οικονομικά αποδοτικές νομικές λύσεις με γνώμονα τις εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών. Η ευρεία εμπειρία τόσο δικαστηριακής πρακτικής όσο και εξωδικαστικής επίλυσης των νομικών θεμάτων, το ευρύ φάσμα των νομικών πεδίων που δραστηριοποιείται το γραφείο, η γνώση σημαντικών τομέων της αγοράς, ο διάλογος και ενημέρωση ως προς τις παραμέτρους των ερωτημάτων που τίθενται, εξασφαλίζουν πολύπλευρη εκτίμηση των νομικών θεμάτων και εν τέλει την βέλτιστη λύση.

Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης είναι αποτέλεσμα συνεχούς ενημέρωσης, αναλυτικής παρουσίασης των προτεινόμενων λύσεων και αξιοποίησης των δεδομένων που τίθενται προς νομική αξιολόγηση.

Τα θετικά αποτελέσματα της εικοσαετούς δικηγορικής εμπειρίας μας, με συνέπεια, αξιοπιστία και ακεραιότητα, θεμελίωσαν πολυετείς σχέσεις εποικοδομητικής συνεργασίας, που πιστοποιούν τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μας και εγγυώνται την επιτυχημένη έκβαση της υπόθεσής σας.

Συνεργαζόμαστε σταθερά και ομαδικά με επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες όλων των ειδικοτήτων (ενδεικτικά: οικονομολόγους, μηχανικούς, ορκωτούς λογιστές, συμβολαιογράφους, νομικούς, δικαστικούς επιμελητές) και διαθέτουμε συνεργάτες σε όλες τις Ελληνικές πόλεις, ώστε να ανταποκριθούμε άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες της υπόθεσής σας.


Warning: Error while sending QUERY packet. PID=50361 in /home/inter112/georganta/wp-includes/wp-db.php on line 1942